Ormuz Blanc by Jammet Seignolles

Ormuz Blanc

by Jammet Seignolles

  • Item#: 366014 Pattern Code: JASORMB
  • Description: Gold Filigree On White, Rim, Smooth
  • Pattern: Ormuz Blanc by Jammet Seignolles
  • Status: Active. Actual: 2009 -

Jammet Seignolles Ormuz Blanc Flat Cup
Jammet Seignolles Ormuz Blanc Flat Cup
Jammet Seignolles Ormuz Blanc Breakfast Cup
Jammet Seignolles Ormuz Blanc Jumbo Cup
Jammet Seignolles Ormuz Blanc Mug
Jammet Seignolles Ormuz Blanc Creamer
Jammet Seignolles Ormuz Blanc Sugar Bowl & Lid
Jammet Seignolles Ormuz Blanc Sugar Bowl No Lid
Jammet Seignolles Ormuz Blanc Tureen &  Lid
Jammet Seignolles Ormuz Blanc Tureen No Lid
Jammet Seignolles Ormuz Blanc Lid for Tureen
Jammet Seignolles Ormuz Blanc Tart Dish
Jammet Seignolles Ormuz Blanc Teapot & Lid
Jammet Seignolles Ormuz Blanc Teapot No Lid
Jammet Seignolles Ormuz Blanc Lid for Teapot
Jammet Seignolles Ormuz Blanc Coffee Pot & Lid
Jammet Seignolles Ormuz Blanc Coffee Pot No Lid
Jammet Seignolles Ormuz Blanc Pickle Dish
Jammet Seignolles Ormuz Blanc Espresso Cup
Jammet Seignolles Ormuz Blanc Oval Baker
Jammet Seignolles Ormuz Blanc Single Egg Cup