Maytime Topaz (Stem 7653 1-2) by Morgantown

Maytime Topaz (Stem 7653 1-2)

by Morgantown

  • Item#: 257176 Pattern Code: MORMAYTO
  • Description: Stem #7653-1/2, Etch #787, Topaz Bowl
  • Pattern Number: 7653-1/2
  • Pattern: Maytime Topaz (Stem 7653 1-2) by Morgantown
  • Status: Discontinued.

Morgantown Maytime Topaz (Stem 7653 1-2) Wine Glass
Morgantown Maytime Topaz (Stem 7653 1-2) Low Sherbet
Morgantown Maytime Topaz (Stem 7653 1-2) Liquor Cocktail
Morgantown Maytime Topaz (Stem 7653 1-2) Cordial Glass
Morgantown Maytime Topaz (Stem 7653 1-2) Luncheon Plate
Morgantown Maytime Topaz (Stem 7653 1-2) 7" Salad Plate